Hizmetler

Hizmetler (10)

 
Prefabrik Havuz

Prefabrik havuz yapımı, beton havuz yapımına göre çok daha ekonomik ve kolay bir uygulamadır. Beton havuzlar kullanılan malzeme, hafriyat ve benzeri sebeplerle daha maliyetlidir. Ayrıca yapımında beton kullanıldığı için daha uzun sürede tamamlanır. Ancak prefabrik havuzlar daha ucuz bir malzeme olan PVC den inşa edilir. İstenilen büyüklükte hazırlanan prefabrik havuz, yerleştirileceği alana getirilerek montajı yapılır.

 

Prefabrik havuz yapımı işine zemin etüdü ile başlanır. Gömme olarak yapılacaksa istenilen derinliğe uygun olarak ve projeye göre hafriyat yapılmalıdır. Uygun derinliğe ve büyüklüğe ulaşılınca alanın traşlaması yapılır. Alana suya ve basınca dayanıklı beton dökme ve düzleştirme işlemi uygulanır. Su tesisatı, filtreleme sistemi, motor dairesi, elektrik tesisatı gibi detayları yapıldıktan sonra, önceden ebatları belirlenen ve kesilip monte edilerek hazırlanan prefabrik havuz getirilerek alana yerleştirilir. Daha sonra istinat ile prefabrik gövde arasındaki kısım beton ile doldurularak, havuzun iç döşemesi, su filtreleri ve çevre düzenlemesi yapılır. Elektrik ve motor kısımlarının da bağlantıları yapılarak havuza su doldurulur. Son kontroller ve havuz suyunun pH ve klor ayarlaması da yapıldıktan sonra iş sahibine bakım ve kullanım konusunda gerekli bilgiler verilerek havuz teslim edilir.

 

Prefabrik havuz yapımı burada kısaca anlattığımızdan çok daha kapsamlı ve detaylı bir iştir. Ancak betonarme havuzdan daha ekonomik, su yalıtımı konusunda daha başarılı ve çok daha kısa sürede inşa edilmesi gibi sebeplerle son yıllarda daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Uzun yıllar su yalıtımı özelliğini muhafaza etmesi sayesinde özellikle kişisel havuzlar için tavsiye edilen prefabrik havuzlar ile hayalinizdeki havuza kavuşmanız mümkün.

 
Havuz Kimyasalları

GRANÜL KLOR: Havuzun suyunda dezenfekte ve klor ihtiyacı için kullanılır. Çabuk çözülen aktif klor içeren ve kireç ihtiva etmeyen bir üründür. %65 aktiviteli olanlar hariç stabilizatör içerirler.

 

pH DÜŞÜRÜCÜ: pH- Havuz suyunun pH- değerinin düşürülmesini sağlayan ve serbest alkali maddeleri nötralize eden bir üründür.

 

SIVI KLOR: Havuzun suyunda dezenfekte ve klor ihtiyacı için kullanılır. Ani klorlamalar için kullanılır.

 

YOSUN ÖNLEYİCİ: Yosun oluşumunu önleyen, suda berraklığı sağlayan uzun süre etkili yoğunluğu yüksek sıvıdır.

 

TABLET KLOR: Yavaş çözünür ve uzun süre içinde aktif klor vererek havuz sularını dezenfekte eder ve sürekli klorlama yapabilen tablet şeklindedir.

 

TOPAKLAYICI: Küçük parçacıkların havuz suyu içerisinde yok edilmesine yardımcı olan çok etkili sıvıdır.

 

AYAK DEZENFEKTANI: Havuza girmeden önce ayak dezenfeksiyonu için kullanılır.

 

PARLATICI: Havuz suyuna parlaklık veren ve çöktürücüye yardımcı, yoğunluğu yüksek sıvıdır.

 

KIŞ BAKIM KİMYASALI: Kış ayları boyunca havuzların kirlenmesi, yosun tutmasını durdurur. Bahar temizliğinde kolaylık sağlar. Köpürme yapmaz.

 
Sauna, Tuz ve Buhar Odası

Sauna içerisinde sıcak ve kuru havanın bulunduğu, insanların rahatça yatıp oturabilecekleri kadar büyüklüğü olan ahşaptan yapılmış bir çeşit sıcak hava banyosudur. Genel olarak saunada sıcaklık 40 ile 90 0C derece arasındadır. Hararet tavan yüksekliğinde 100 0C dereceyi bulur. Tekniğine uygun havalandırma yapılmış bir saunada % 5 ile % 10 arasında nem bulunması insanın bu sıcaklığa dayanmasını sağlar. Kızarmış soba taşlarının harareti tahminen 200 0C derecedir.

Daha önceden seçilmiş ferahlatıcı sauna esansları ile kovada karıştırılan suyu sauna kabinindeki nem oranını kontrol ederek kızgın soba taşlarına dökmek gerekmektedir. Bu da FİN saunasını temel özelliğidir. İnsanların gözünde geleneksel saunaları muteber kılan tek özellik sauna buharının kalitesidir.

 
SPA ve Masaj Havuzu

Japon, Çin, Yunan ve Roma medeniyetlerinde de sıcak su yorgunluk gidermek, yaraların daha hızlı iyileşmesi ve enerji kaybının giderilmesi için kullanılıyordu. Sularla tedavide, fiziksel ve zihinsel ilişkinin varlığını kabul eden ilk medeniyet olan Eski Yunanlılar, kaynak sularının çevresine suyla iyileşme ve yenilenme merkezleri kurdular. Romalılarsa banyo kültürünü geliştirerek tedaviden çok bunu bir yaşam tarzına dönüştürdüler.

 

Spa’nın tanımı, şifalı sular ile yapılan bakım demektir.
Orjinal adı ile “Salus Per Aquam” (SPA) yani “Sudan Gelen Sağlık”, Romalılardan bugüne kadar uygulanan su terapilerine verilen isimdir. Su ile iyileşme, suyun kullanımından gelen sağlık, suyun sıcak, soğuk ve farklı biçimlerde (akıtma, damlama, duşlama, püskürtme) uygulanması ile kazanılan dinlenme ve ferahlama duygularının edinildiği bütünleyici terapi anlamında kullanılmaktadır.

 

SPA Masaj Havuzu Özellikleri
İç bölümde her bir nozulun masaj bölgesine nüfuz etmesi.
Hava ile suyu birbirinden ayırarak masaj yapabilmesidir.
Kan dolaşımını hızlandırarak toksinlerin vücuttan atılmasında,
Sinir uçlarını uyararak bazı ağrıların dinmesinde,
Metabolizma ve sinir sistemindeki bazı rahatsızlıklarda,
Aşırı kilonun yol açtığı rahatsızlıklarda,
Uykusuzluk sorunlarında,
Stres ile mücadelede,
Dolaşım sistemi bozukluklarında,
Sindirimle ilgili rahatsızlıklarda,
Kas, kemik ve eklem ağrılarının tedavisinde destekleyici rol oynamaktadır.

 
 
Cadde ve Süs Havuzu

Süs havuzlarınızın villa, işyeri, ev, site ve kompleks kuruluşların iç mekanlarına ya da bahçelerine uygulanacak şekilde yapımı, bulunduğunuz ortamı her koşulda güzelleştirmek amacı ile her boyutta ve isteğinize göre özel çalışmalarla Çukurova Havuz tecrübesi ile hizmetinizdedir.

 
Buhar Jeneratörleri

Buhar Jeneratörleri prensip olarak buharı depo etmeden üretip sisteme gönderen, çok düşük su hacimleri ile çalışan ünitelerdir. Su borulu tipler bir su serpantinine basılan suyun serpantin çevresince ısıtılıp buhar fazına geçirilmesi esasına dayalı çalışır. (sadece 2000kg/h’e kadar)

 

Gelişen endüstrinin vazgeçilmez altyapısı olan buharın; ucuza mal edilmesi, emniyet sistemlerinin en üst düzeyde uygulanması, patlama riski olmaması ve her türlü mekana konulabilmesi arayışına cevap veren buhar jeneratörlerinde, maksimum kapasitede doymuş buhar 3 dakikada kullanıma hazırdır.

Birçok tesiste 2000 kg/h’in altında buhara ihtiyaç vardır. Bu işletmeler çoğunlukla çok katlı binalara yerleşmişlerdir. Buralarda büyük su hacimli kazanları koymak hem güvenlik hem de yer işgali bakımından uygun olmaz. Bunlara konfeksiyon sanayi örnek gösterilebilir. Buralara su hacmi az olan, az yer işgal eden, çabuk buhar üreten ama buharla beraber su taşınmasına imkan vermeyen buhar üreticiler konulmalıdır. Bu tür çabuk buhar üreticili buhar kazanlarına buhar jeneratörü denmektedir. Aslında buhar jeneratörü de bir buhar kazanıdır. Çabuk buhar üreticiler, spiral su borulu, dik su borulu, yatık su borulu veya bunların karışımı şeklinde kontrüksiyonlarda olabilir. Yüksek basınç değerlerinde güvenle buhar elde edebilmek için idealdir. Ayrıca çok kısa sürede buhar oluşumu gerçekleştirebilir. Buhar kalitesi bakımından kuru buhar sağlamada uygun olmayabilir.

 
Atıksu Arıtma Sistemleri

Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri
Firmamız, atıksu arıtma tesisinin kurulacağı yerin keşif aşaması ile işe başlayarak projelendirilmesi, betonarme işlerinin yapılması, ekipmanların temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, tesisin kullanımı için eğitim verilmesi ile servis ve bakım hizmetleri şeklindeki tüm aşamaları büyük bir titizlikle yerine getirmektedir.

 

Evsel Nitelikli Atık sular, nüfus popülasyonun kullanımı sonucu oluşan atık sulardır. Atıksu Karakteri evsel atık sularla aynı kalitede olan endüstri yada diğer atık sular da Evsel Nitelikli Atıksu olarak değerlendirilerek aynı arıtma işlemi uygulanmaktadır.

 

Evsel Nitelikli Atık suların, karakteri çok farklılık göstermemesi nedeni ile yapılan uzun araştırmalar sonucunda arıtılmasında ortak çözüm bulunmuştur. Evsel nitelikli atık sular organik kirlilik içerikli atık sular olarak, arıtılması için en uygun yöntemler ve bunlara uygun sistemler projelendirilir.

 

Çukurova Havuz, kooperatifler, oteller, moteller, kampingler, toplu konutlar, lojmanlar, askeri birlikler, kampüsler, çiftlikler, yazlık siteler, dinlenme kampları, şantiyeler, fabrikalar, hastaneler, konaklama tesisleri ve kasabalar gibi atıksu yoğunluğunu düşük olan yerler için ideal çözümler üretir.

 

Arıtma Sistemi yapılacak fizibilite ve etüd çalışmaları sonucunda, Fiziksel Arıtma, Biyolojik Arıtma ve Çamur Susuzlaştırma teknolojilerinden en uygun yöntem seçilerek özel projelendirilmektedir.

 

Endüstriyel atık sular, endüstri kuruluşlarından kaynaklanan atık sular, proses özelliklerinden ve kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerden çok farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Genellikle kirlilik yükleri evsel atık sulara göre yüksek olan endüstriyel atık suların arıtılması amacı ile projelendirilecek Arıtma tesislerinde dikkat edilecek en önemli nokta proses içinde atık su kaynağının ve karakterinin tespit edilmesidir.

 

Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda belirlenen sistemlerde;
Fiziksel Arıtma, Kimyasal Arıtma, Biyolojik Arıtma, Çamur Susuzlaştırma Üniteleri kullanılarak arıtılırlar. Bu üniteler ve ünitelere ait teknolojiler, belirlenen Arıtma Sistemine göre çeşitli kombinasyonlarda projelendirilerek Arıtma Tesisini oluştururlar.

 

Sisteme ait yapısal projelerin uygulaması Çukurova Havuz Sistemleri kadrosu ile yapabileceği gibi kontrolü altında müşteri tarafından da yapılması mümkündür.

 
Havuz Ekipmanları

Havuz Çevresi Ekipmanları
Merdiven ve Aksesuarları, Merdiven Tutamakları, Tramplenler ve Kaydıraklar, Duş ve Duş Tekneleri, Dezenfekte Teknesi, Taşma Izgaraları

 

Havuz İçi Ekipmanları
Dip Süzgeç ve Izgaraları, Beton Geçiş Elemanları, Vakum ve Besi Nozulları, Skimmerler

 

Havuz Temizleme Ürünleri
Otomatik Havuz Robotları, Havuz Süpürgesi, Alüminyum Saplar, Vakum Hortumları, Kepçe ve Fırçalar

 

Filtre Ekipmaları
Kum Filtreleri ve İç Aksesuarları, Kuvars Kumları, Altı Yollu Vanalar, Kartuş ve Diatomit Filtreler, Dıştan Takma Filtre Sistemi

 

Havuz Kaplamaları
Cam Mozaik Kaplamalar, Liner Kaplamalar

 

Havuz Pompaları
Kendinden Emişli Pompalar, Santrifüj Pompalar, Dozaj Pompaları

 

Elektrik Ekipmanları
Sualtı Lambaları, Trafolar ve Elektrik Panoları

 

Fittings ve Borular, Isıtma Ekipmanları, Nem Alma Cihazları, Havuz Örtüleri, Masaj Ekipmanları

 
 
İçme Suyu Arıtma

FİLTRASYON SİSTEMLERİ
Kum Filtreleri, Aktif Karbon Filtreleri, Demir-Mangan Giderme Filtreleri

 

MEMBRAN AYIRMA PROSESLERİ
Ters Ozmoz, Mikrofiltrasyon, Nanofiltrasyon, Ultrafiltrasyon

 

İYON DEĞİŞTİRME SİSTEMLERİ
Demineralizasyon, Mixbed Demineralizasyon, Yumuşatma

 

Tortu ve Aktif Karbon Sistemleri
Suda bulunan tortu ve partiküller kirliliğe, bozuk görüntüye, makine ve tesisatlarda tıkanmalara, enerji sarfiyatlarında artışa yol açar. En önemli tehlikelerden biri de sağlık açısından patojen mikroorganizmalar için çok uygun bir besi ve üreme ortamı hazırlamasıdır. Tortu filtreleri antrasit, kuvars, filtre mineralleri yardımı ile hiç bir kimyasal madde kullanmadan filtrasyonu gerçekleştirir. Hoş olmayan koku ve tat veren organik maddeler, klor bileşikleri, deterjan, petrol sanayi atıkları ve asbest gibi maddeler suyu içilmez ve kullanılmaz hale getirir. Bu zararlı maddelerin sudan uzaklaştırmasında aktif karbonun adsorbisyon özelliğinden faydalanır.

 

Su Şartlandırma Sistemleri
Kaynak suyun ve kullanım amacına uygun su kalitesine göre Su Arıtma ve Şartlandırma sistemlerinde , filtrasyon, yumuşatma, dezenfeksiyon ve demineralizasyon gibi işlemler uygulanmaktadır.

 

UV Dezenfeksiyon Sistemleri
Suda bulunması muhtemel hastalık yapabilen mikroorganizmaların yok edilmesinin en etkili yöntemlerinin başında mikroorganizmaları UV ışınlarına tabii tutmak gelmektedir.

 

Reverse Osmosis Sistemleri
Özel olarak hazırlanmış yarı geçirgen zar bir tabakadan basınç ile geçirilen sular içinde erimiş halde bulunan organik ve inorganik maddeler, inorganik tuzlar, tüm virüs, bakteri, mantar ve diğer mikroorganizmalardan arınarak, sağlıklı, içilebilir, kullanılabilir hale gelmiş olarak kullanma noktasına veya temiz su depolarına akar. Sudan ayrıştırılan organik ve inorganik maddeler ayrı bir noktadan deşarj edilir. Sonuç olarak her türlü yabancı madde ayrılıp temiz su elde edilir. Bu yöntem ile deniz suyu da arıtılarak içme suyuna çevrilebilmektedir.

 

Su Yumuşatma Sistemleri
Suda erimiş halde bulunan kalsiyum, magnezyum iyonları sertlik yapar. Tesisatlarda, ısıtma sistemlerinde, boya, apre tesislerinde, çamaşır, bulaşık makineleri ve ütü gibi cihazlarda telafisi olmayan arızalar oluşturur. Enerji sarfiyatı ve temizlik maddesi gibi kimyasal katkı maddelerinin tüketimini arttırırlar. Yumuşatılmış su, tesisat ve cihazlarınızı koruduğu gibi banyodan sonra saçlara ipeksi bir yumuşaklık kazandırır.

 
Yüzme Havuzu

Yüzme havuzu çeşitleri arasında en çok tercih edilen açık yüzme havuzları iken, özellikle kış sezonunda kapalı havuz yapımı oldukça önem kazanmaktadır. Havaların soğumasıyla birlikte yüzme alışkanlığına sahip kişilerin uğrak noktası haline gelen kapalı yüzme havuzları sağlıklı yaşama, mevsim değişikliği sebebiyle ara vermek istemeyen yüzme severler için tercih sebebidir. Kullanıma özel olarak tasarlanan yüzme havuzları, ihtiyaçlara göre farklı özellikler taşıyabilirler.

 

Havuz yapımı konusunda yapım işlemleri kadar kullanım kolaylığına da dikkat edilmelidir. Havuz aksesuarları ve yardımcı havuz ekipmanlarıyla daha kullanışlı hale gelen havuzlarda havuz güvenliği de göz önüne alınmalıdır. Havuz kaplama ekipmanları ve izolasyonu sağlayan dolgu malzemelerinde kaliteli malzeme tercih edilmelidir. Havuz yapımı esnasında havuz temizliği ve havuz güvenliği için gerekli işlemler üzerinde hassas şekilde çalışılmalıdır. Aksi takdirde sonradan ortaya çıkan problemlerle hem maliyet hem de kullanım açısından sorun yaşamış olunur.

 

Havuz yapımı konusunda tecrübesinden ilham alan Çukurova Havuz, isteklerinizi tam anlamıyla karşılayabilmek için kullanıcıların zevkine ve ihtiyaçlarına özel projeler geliştirmeyi hedefleyen çalışmalarını sürdürmektedir. En uygun havuz yapımı fiyatları konusunda sektörde öncü firma olmayı elden bırakmazken, memnun kullanıcılarla her geçen gün büyümeye ve en iyi hizmeti sağlamaya devam etmektedir. Havuz yapımı ve sauna yapımı ile ilgili her türlü konuda bizden yardım alabilsiniz.

 

İMALAT, MONTAJ, SATIŞ, TEKNİK SERVİS ve PERİYODİK BAKIMLARDAN OLUŞAN HİZMETLERİMİZLE SİZE BİR TELEFON KADAR YAKINIZ.

 

Yüzme Havuzu ve Havuz Ekipmanları, Havuz Yapım, Süs Havuzları, Su Kaydırakları, Olimpik Havuz Aksesuarları, Montaj, Onarım, Bakım, Tadilat